Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

L'Ajuntament de Barcelona et recorda, "De Nit RESPECT"

5 de setembre de 2022

Barcelona, com totes les ciutats del món, és un paisatge sonor.

Les persones, l'activitat comercial, el trànsit i la biodiversitat animal són una font de sons i sorolls que caracteritzen l'espai urbà.

En els darrers anys, la sensibilitat del conjunt dels ciutadans davant del soroll ha anat en augment, motiu pel qual l'Ajuntament de Barcelona està fent un esforç per millorar la qualitat acústica de la ciutat mitjançant la realització d'un ampli ventall d'actuacions. Aquests esforços s'emmarquen en el Mapa Estratègic del Soroll i el Pla per a la Reducció de la Contaminació Acústica.

Tots som generadors de soroll i, alhora, tots podem contribuir a reduir-lo.

La Percepció dels Sons

Els sons permeten comunicar-nos mitjançant la parla, ens alerten de perills, ens aporten experiències auditives agradables. En la vida quotidiana ens trobem envoltats per una infinitud de sons que són fruit de la nostra activitat.

La percepció del so, tanmateix, és un fenomen subjectiu. No tots els percebem igual, ni ens afecten de la mateixa manera.

Malgrat que el so es pugui mesurar i determinar científicament, l'efecte que causa en cadascú de nosaltres depèn de molts factors, com ara l'estat d'ànim i de salut, l'hora del dia o l'edat, de manera que hi reaccionem de forma diferent.

Així, el que per a una persona pot ser un so qualsevol que no li causa cap tipus de molèstia, per a una altra pot tractar-se d'un soroll que pertorba la seva tranquil·litat i li provoca malestar.

Quan el soroll esdevé una molèstia per a un conjunt important de la població es parla de contaminació acústica, per posar de manifest els perjudicis que causa sobre l'ambient urbà i el benestar de les persones.

L'origen

Les característiques de Barcelona com a ciutat compacta fa que en un mateix espai hi convisquin diferents usos i activitats, que generen sons i sorolls de diversa índole.

Com a la majoria de ciutats, les fonts de soroll principals són el trànsit, les grans infraestructures de transport, les activitats d'oci, les zones comercials i les activitats industrials.

El trànsit n'és, amb diferència, la font principal, si bé s'ha convertit en un soroll ambiental generalitzat que no causa tantes queixes com altres fonts de caràcter més puntual i localitzat. Així, per exemple, les activitats d'oci representen la segona causa de soroll, però, a diferència del trànsit, estan presents en zones molt localitzades de la ciutat.

El compromís

En matèria de soroll, l'Ajuntament de Barcelona té el compromís de millorar la qualitat acústica de la ciutat impulsant i liderant programes i actuacions prioritàries, marcs de col·laboració, de coordinació i d'informació que permetin...

 • minorar la contaminació acústica general de la ciutat, sobretot en aquelles zones que superen els valors límit
 • i protegir les zones tranquil·les contra l'augment de la contaminació acústica 

Els ciutadans actuen

Com a ciutadans hem de prendre consciència dels sorolls de què som responsables i de l'estreta relació entre soroll, salut i qualitat de vida.

La suma de sorolls que genera cadascú de nosaltres o que generen les activitats que es produeixen a l'espai públic són la causa del soroll de fons que suporta un indret determinat.

Per això, adoptar una actitud cívica i respectuosa amb els veïns i conciutadans fa que nosaltres mateixos ens convertim en els principals agents reductors de soroll.

La responsabilitat municipal té l'àmbit d'acció principal al carrer, però el treball o l'habitatge són àmbits privats en què l'actitud individual té el paper protagonista a l'hora de crear un ambient acústic confortable que no creï molèsties als conciutadans.

Com hi podem contribuir?

Consells i bones pràctiques

A la llar o a la feina

 • Insonoritzar els espais de casa on fem alguna activitat sorollosa (màquines de cosir, instruments musicals...).
 • Distribuir els espais del nostre habitatge de manera que els espais de descans quedin més aïllats del soroll.
 • Fer les obres de la manera menys sorollosa possible i fora dels horaris de descans.
 • Instal·lar adequadament els aparells més sorollosos (el d'aire condicionat, per exemple) per reduir-ne l'impacte acústic i mantenir-los en bon estat per evitar que facin massa soroll.
 • Evitar els cops de porta o d'altres objectes contra el terra o les parets de la casa.
 • Educar els nostres animals domèstics perquè els seus sons no ocasionin molèsties al veïnat.
 • Tenir cura a l'hora d'organitzar festes privades i populars a fi que no afectin el descans dels nostres conciutadans.
 • Utilitzar els aparells de ràdio i televisió o les cadenes de música a volums que no destorbin la tranquil·litat dels veïns.
 • Anar amb compte a l'hora de fer ús d'alguns electrodomèstics en horari de descans nocturn.

Al carrer

 • Conduir pacíficament, tot evitant accelerades innecessàries.
 • Fer servir el clàxon només quan sigui del tot justificat.
 • Els professionals que condueixen vehicles amb sirenes, fer-ne un ús mínim, responsable i moderat.
 • Mantenir en bon estat els nostres vehicles i controlar-ne el nivell de soroll.
 • Si conduïm una motocicleta, revisar-ne el tub d'escapament i evitar de fer accelerades brusques.
 • Utilitzar sempre elements mecànics homologats dins la normativa de circulació vigent.

Enllaços:

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

El Porxo
Dolços Lluís
Doctoras Porta Clínica Dental
Satecnic
Ke-Guaupos
AUDIOACTIVA centres auditius
Mimar Home
Carregant...
x
X