Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

L’avantprojecte de Llei de modificació de la legislació de comerç entra a informació pública

21 de juliol de 2023

El DOGC ha publicat l’edicte pel qual es dona participació a la ciutadania en el procés d’elaboració de l’avantprojecte de llei de la modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

Amb la finalitat de donar participació a la ciutadania en el procés d'elaboració de l'Avantprojecte de llei, se sotmet a informació pública durant el termini de 2 mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC núm. 5256, de 12.11.2008).

L'Avantprojecte de llei es pot examinar a la seu de la Direcció General de Comerç (carrer de Puig i Xoriguer, núm. 11-13, 2a planta, 08004, Barcelona), o bé es pot consultar mitjançant l'enllaç següent: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1.

Les al·legacions i observacions es poden adreçar a la seu de la Direcció General de Comerç, a qualsevol registre de l'Administració destinatària o als llocs que estableix la legislació bàsica, d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2017); o bé es poden presentar telemàticament per mitjà de la petició genèrica, a la qual s'accedeix des de la pàgina següent: http://tramits.gencat.cat.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

La Capital Carnicería
Papereria Llibreria 1000 Fulls
Vine i Mira (Merceria Corseteria Maite)
Pollería Suiza
AUDIOACTIVA centres auditius
Ozogas
Catalana Occident - Agència Verneda
Carregant...
x
X