Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Mesures fiscals Ajuntament de Barcelona- COVID19

17 de març de 2020


L'Ajuntament de Barcelona suspèn i ajorna el pagament de tributs municipals


Després d’escoltar les peticions de lesentitats de comerç de la ciutat, incloses les de Barcelona Comerç, l'Ajuntament de Barcelona va anunciarahir un primer paquet urgent de mesures fiscals dirigides al teixit empresarialcom a resposta a la situació actual generada pel COVID-19.

Perfer-ho possible, es crearà l’Oficinatributària d’atenció i assessorament per la crisis del COVID-19

L’Oficina tributària oferirà plans individualitzats perflexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals perempreses i ciutadania. 
Enels tràmits amb els tributs municipals, s’allarga el termini per pagar,recórrer o sol·licitar-ne la devolució durant el temps que duri l’estatd’alarma.
Espodrà ajornar el pagament de tots els tributs, prèvia sol·licitud, senseinteressos ni recàrrec durant l’any 2020. 

Exempció del preu públic de recollida de residus mentreduri l’estat d’alarma
Noes cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrialsals comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats perimpossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma decretat pelGovern.


Devolució de la taxa de terrasses dels dies que no s’haexercit l’activitat i s’estudiaran canvis en les llicències
Esretornarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espaipúblic. En aquells casos on encara no s’hagi pagat la taxa, es procedirà a lareducció per la part proporcional.

S’ajorna el cobrament de l’Impost d’Estades en EstablimentsTurístics (IEET) a setembre
S’ajornael cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins alsetembre de2020, com a mesura de suport al sector turístic, d’acord amb lamesura anunciada dins el paquet de mesures econòmiques de la Generalitat deCatalunya.

L’Ajuntament elaborarà un decret per a garantir lacontinuïtat de tots els contractes públics
L’Ajuntamentelaborarà un decret per a garantir la continuïtat de tots els contractespúblics i a la vegada garanti la compensació d’aquells que no es puguinprestar sempre i quan hi hagi manteniment de l’ocupació ni regulacions noacordades

Plantejarem a l’Estat destinar superàvit municipal a la lluitacontra els efectes del COVID-19L’Ajuntamentde Barcelona instarà a la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduirnous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poderdestinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

Ajornat el període sancionador de la Zona de BaixesEmissions 
Pelque fa l’entrada en vigor del període sancionador de la Zona de BaixesEmissions Rondes Barcelona, prevista per al pròxim 1 d’abril, queda ajornadatemporalment.

No es multa per aparcar en l’àrea verda i blava i es facilita la càrrega i descàrrega
L’Ajuntamentde Barcelona no sancionarà per l’ús de la zona blava i la zona verda a laciutat, mentre estigui en vigor la situació d’estat d’alarma, de manera que esdespenalitzen els incompliments horaris.
Esfacilitarà la càrrega i descàrrega professional per abastir supermercats imercats en horari també diürn.


Aquí teniu el
document amb informació ampliada sobre cadauna d’aquestes mesures aprovades per l’Ajuntament de Barcelona. També el  trobareu annex a aquesta nota.

 

Des de Barcelona Comerç estem treballant per aconseguir mesures moltmés ambicioses i la total implicació de les administracions per minimitzarels efectes econòmics que tindrà el  COVID-19 en els nostres comerços, durantl’estat d’alarma però, també, després.


Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Els nostres socis

Sector Tinta
Farmàcia Sant Martí
Granier
Carnisseria Montse Martí
Wellington House Idiomas
Multiópticas Lookvisió
El Porxo
Carregant...
x
X