Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Nova Llei Comerç, Serveis i Fires (18/2017)

31 d'agost de 2017

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 1 d’agost, la Llei de Comerç, Serveis i Fires, una llei que té per objectiu reforçar i alhora actualitzar la normativa de comerç davant les noves necessitats i reptes del sector.

El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, obrint el debat final de la llei, va assenyalar que “el text aprovat respon a les necessitats del ric teixit comercial de Catalunya, atenent les realitats de petits, mitjans i grans comerços"
Va afegir que la nova Llei és “un instrument al servei del sector comercial i també del ciutadà, que recull les condicions per estimular l’activitat econòmica en un context de globalització i modernització vinculada a la revolució digital i que es regeix per un model propi de comerç competitiu, sostenible i equilibrat que ens distingeix com a país"

A grans trets, aquesta llei té en compte les noves necessitats del comerç de casa nostra, unifica i aclareix criteris normatius, dota de més seguretat jurídica als operadors comercials, simplifica la regulació i fomenta la professionalització de l’activitat comercial.

La llei ha reunit en un sol text tres dels quatre blocs normatius que conformen la legislació vigent en matèria de comerç i, que, fins ara, es trobaven dispersos en diferents lleis: la regulació general del comerç interior, els horaris comercials, i les activitats firals.

Les principals novetats de la Llei de Comerç, Serveis i Fires:

1.- HORARIS COMERCIALS:La llei estableix com a norma general l’obertura de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte (l’anterior llei catalana preveia 72 hores/setmana). Té en compte la conciliació familiar i s’estableix les 22:00h com a hora màxima de tancament durant els mesos d’estiu -de juny a setembre- i les 21:00h per la resta de l’any- d’octubre a maig-.
Es manté el número de dies festius d’obertura autoritzada en un total de 10: 8 a criteri de la Generalitat, prèvia consulta del Consell Assessor de Comerç, i 2 a criteri dels ajuntaments, que a més poden canviar fins a 2 dels 8 establerts a criteri de la Generalitat.

2.- REBAIXES: Es deixa en mans del comerciant el moment en que vol dur a terme la venda en rebaixes.
La llei, però, continua recomanant realitzar les campanyes en les temporades habituals (hivern i estiu), com es ve realitzant tradicionalment a Catalunya, i marca que, anualment, abans del 30 de setembre, el Consell Assessor de la Generalitat en matèria de comerç serà el responsable de recomanar les dates d’inici i de finalització de les temporades de l’any següent, atenent a les demandes del mateix sector.
La llei continua regulant les condicions en què s’han fer les rebaixes (els productes rebaixats han de ser estocs propis, han d’haver estat posats a la venda amb anterioritat al mateix establiment, no poden ser productes defectuosos o deteriorats (saldos), i tampoc poden haver estat fabricats expressament per vendre en rebaixes).

3.- Els BID’s (APEU’s):Recolzament i impuls al Pla de Foment de la Competitivitat del Comerç Urbà per contribuir a l’eficiència i millora de l’activitat comercial.
Aquest pla té per objecte posar a l’abast dels sector les eines que permetin als empresaris més capacitat d’adaptació a l’entorn econòmic i potenciar la capacitat de creixement i d’internacionalització.
Es posa de relleu a la possibilitat de crear entitats de col·laboració público-privada per al desenvolupament de plans estratègics dissenyats per a períodes determinats en àrees urbanes prèviament delimitades, fomentant la implantació i el desenvolupament d’àrees de promoció econòmica urbana.
La normativa recull que en el termini de 18 mesos el Govern ha d’aprovar un marc regulador d’aquestes àrees per fer-ne possible la implantació.

4.- VENDA ONLINE:La llei contempla la constitució d’un òrgan d’estudi i de seguiment integrat per representants de la Generalitat, ajuntaments i entitats representatives del sector i cambres de comerç per estudiar els efectes de la venda de productes i prestació de serveis per Internet o a distància en el territori.
En relació a la venda o oferiment de productes a domicili: per primera vegada s’introdueix la prohibició d’oferir i vendre productes o serveis mitjançant visites a domicili, trucades o missatges de telèfon si no han estat prèviament sol·licitats o acceptats pels seus titulars o residents.
En aquest sentit, la llei contempla la creació de fitxers comuns d’exclusió, on es poden inscriure les persones que no volen rebre ofertes de productes i serveis tant de forma presencial com per telèfon.

5.- “MUNICIPI TURÍSTIC”: A més del supòsit general per afluència estacional de visitants, són 5 supòsits específics als que es pot acollir un municipi per ser declarat turístic a efectes d’horaris comercials:
1r - que el municipi disposi d’un bé declarat Patrimoni de la Humanitat o immoble d’interès
cultural integrat en el patrimoni històric-artístic que generi una afluència anual acreditada
de visitants
2n - que aculli algun gran esdeveniment esportiu o cultural d’àmbit nacional o internacional
3r - que disposi d’una àrea comercial que generi una afluència acreditada de visitants de fora
de Catalunya
4t - que el municipi tingui més de 100.000 habitant
5è - que registri més de 600.000 pernoctacions; o d’una zona portuària en la que operin
creuers turístics amb mínim 400 mil viatgers a l’any acreditats.
D’altra banda, passa de 8 a 4 anys la revisió de la declaració de municipi turístic.

En essència, doncs, i reproduint l’exposició del conseller Santi Vila,"la nova llei garanteix la lliure i lleial competència, estimula l'activitat econòmica i referma el model de comerç català"

Oportunitat , doncs, per a la millora de la competitivitat i l’excel·lència del sector, per afrontar reptes com l’arribada de la digitalització, el suport a la professionalització, el creixement de l’empresa comercial i la internacionalització. Perque... #FentBarriFemCiutat

Més Info:
>> Declaracions completes: www.govern.cat > http://bit.ly/2gll3v6
>> Fitxa Llei de Comerç, Serveis i Fires 18/ 2017 > http://bit.ly/2vuGuUO
>> Llei en format pdf (document adjunt)

Fonts: www.govern.cat / Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Granier
Blau Marí
Sant Martí Eix Comercial
Herbolaris Montserrat
Dietetica-Herbolari Mª Teresa El Raco De La Salut
CGM Abogados
Central del Pinso
Carregant...
x
X