Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Petició del comerç de mesures urgents i extraordinàries COVID19

15 de març de 2020

 

Barcelona Comerç, després de conèixer la implantació de l'Estat d'Alarma per part del Govern de l'Estat, ahir dissabte 14 de març (recordem: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), sol·licita mesures urgents i extraordinàries per fer front a la suspensió de l'activitat comercial.

La situació d'excepcionalitat econòmica pel COVID-19exigeix una resposta àmplia des de les institucions nacionals i des de la UE.És necessari posar en marxa mecanismes útils i ràpids que garanteixin la liquiditata les empreses, especialment a les petites i mitjanes i als autònoms, perevitar la seva fallida immediata i que puguin mantenir l'activitat protegintl'ocupació. És per tot plegat que Barcelona Comerç, tot esperant les mesuresdel Govern i representant al comerç local, insisteix en la necessitat demesures extraordinàries:


1.- ASSEGURAR LA LIQUIDITAT DE LES EMPRESES:
Davantla falta de liquiditat provocada per la inactivitat, demanem que es suspenguil'obligació de pagament de les cotitzacions per part de l'empresa, i que escontempli l'accés dels treballadors a la protecció per desocupació sense exigirperíode de carència i sense perjudici del reconeixement de futures prestacionsper desocupació.
Es requereixen mesures urgents d'índole laboral, com es recull en l'acordsubscrit entre empresaris i sindicats, especialment la simplificació iagilitació dels procediments en els expedients de regulació temporal d'ocupació(ERTEs) amb efecte retroactiu i elreconeixement en situacions com l'actual estat d'alarma d'una força major per ala seva presentació


2.- TAXES I IMPOSTOS
Moratòriao anul·lació de qualsevol taxa o impost previstos

3.- AUTÒNOMS:
Es requereix lasuspensió de les cotitzacions socials, l'abonament de les baixes des del primerdia i l'articulació d'una prestació per cessament a càrrec d'un fonsextraordinari.

4.- CRÈDIT:
És absolutamentnecessari i urgent posar en marxa una línia d'avals públics suficient quefaciliti l'accés al crèdit per part de les empreses, especialment de pimes iautònoms.

 5.- PAGAMENTSTRIBUTARIS:
Ajornaments i fraccionaments de pagaments de formaautomàtica i sense interessos per un termini suficient per a tots els pagamentstributaris que hagin de realitzar les empreses que pateixin de manerasignificativa una caiguda en els seus ingressos o un increment de les despesesen 2020 pel COVID-19. 

6.- DEVOLUCIONSTRIBUTÀRIES: 
Sol·licitem que s'accelerin les devolucions tributàries pendents.

7.- PAGAMENTS A PROVEÏDORS
Demanem establir moratòries en els actuals terminis que fixa la llei.

8.- PAGAMENTS DE LESADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ALS SEUS PROVEÏDORS
Demanem a les Administracions Públiquesque abonin immediatament als seus proveïdors lesfactures pendents i les que rebin, sense esgotar els terminis que fixa la Lleide morositat.

9.- DESPESES FIXES
Acordar una moratòria per als pagaments de lloguers i hipoteques de locals comercials i facilitar la reestructuració d'altres despeses com el pagament de subministrament o les despeses financeres.
Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns,pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i persolidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a lacontenció de l'expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.


Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat 


Els nostres socis

Barnaplus Seguretat - Grup Lovarplus
Fincas García Núñez
Arnal Real Estate
Maldonado
Mobles La Paz
Floristeria Iris
AUDIOACTIVA centres auditius
Carregant...
x
X