Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

S'obre la 2a convocatòria dels Ajuts Next Generation en l'àmbit de les activitats i associacions de comerç

19 de juny de 2023

 • Subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç - NextGenerationEU.
 • La convocatòria s'obre a les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

D'acord amb el Reglament (UE) 2021/241, el Govern de l'Estat va aprovar, el 27 d'abril del 2021, el Pla de recuperació, transformació i resiliència, que recull 110 inversions i 102 reformes, amb un horitzó temporal fins a l'any 2026, dividit en quatre eixos de transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial, i la igualtat de gènere. Alhora, el Pla es divideix en 10 polítiques tractores que recullen 30 components. Aquestes subvencions s'emmarquen dins del Component 13 “Impuls a la PIME” del Pla.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions: 

 • Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. 

Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.  

A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors). 

Actuacions i despeses subvencionables 

Seran subvencionables les següents actuacions: 

En l’àmbit de les empreses de comerç: 

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb implementació de solucions de ciberseguretat o pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques.  
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.  
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida. 

El programa preveu la contractació de serveis d'assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d'assessors i assessores tecnològiques del CCAM. Podeu trobar més informació sobre les persones assessores aquí.

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç: 

 • Millora de l’atenció, relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització.
 • Inversió en canals digitals de les associacions.  
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals. 
 • Mètriques i anàlisis de mercat. 
 • Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu. 
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques. 
 • Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats a la venda online.  

Quantia

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.  

La inversió mínima és de 2.000 euros.

Procediment de sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

Pressupost: L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.652.906,90 euros | Termini: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

MIRÓ
Serendipity salut i benestar
Kids&Us Sant Martí
Cal Fruitós
Carnisseria Ena J. García
IPB Dental
E.B.A. Estudi Belles Arts
Carregant...
x
X