Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Subvencions per al comerç i la restauració endreçats de Barcelona

22 de maig de 2024

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum, torna a posar en marxa una línia "Subvencions per al comerç i la restauració endreçats de la ciutat de Barcelona any 2024".

L'ajut econòmic forma part del Pla Endreça activat per l'Ajuntament de Barcelona i subvenciona els treballs de neteja i/o de pintura realitzats a les persianes dels establiments amb emprimació antipintades, així com el servei de manteniment de la persiana neta durant un any, a comptar des de la data en què es pinta la persiana.

A qui es dirigeix?

La línia de subvencions podrà ser sol·licitada exclusivament per:

  • Associacions de comerciants territorials, sense afany de lucre, que portin a terme el projecte a la ciutat de Barcelona.

Quins requisits cal complir?

  • Disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona. En queden excloses les parades de mercats municipals i la resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall, com són els centres comercials, les galeries comercials o els recintes comercials.
  • Que les despeses d'inversió s'adeqüin a l'objecte i la finalitat d'aquesta convocatòria.

Quines despeses són subvencionables i fins a quin import?

Les despeses subvencionables són els treballs de neteja i/o pintura realitzats a la persiana de l’establiment amb emprimació anti pintades i servei de manteniment de la persiana neta durant 1 any, a comptar des de la data en què es pinta la persiana.

La quantia de la subvenció serà de 400 € per persiana, amb un màxim de 3 persianes per establiment. Aquests imports poden suposar una subvenció que estigui compresa en la forquilla d’entre el 30% i el 70% del cost total del projecte. El nombre mínim d’establiments inclosos al projecte de l’associació sol·licitant serà de 10 establiments.

Quin termini té?

Les sol·licituds es poden presentar del 21 de maig a 17 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Com es pot presentar la sol·licitud?

La documentació de sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones sol·licitants hauran de presentar en el moment de la sol·licitud obligatòriament els següents documents:

  • Instància de sol·licitud de subvenció que inclou la descripció del projecte presentat i un annex amb les fotografies de cada persiana abans de ser pintades.
  • Documentació pressupost del tercer que presta el servei. Ha d'indicar-ne el NIF, la raó social i l'adreça de l'entitat, el nom de l’establiment on es realitzaran els serveis, el nombre de persianes i l'import per establiment. Els pressupostos han d’estar emesos entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.
  • Dades bancàries.

Enllaç al tràmit

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Mercadona
El Racó de Mònica
Forns i Pastisseries Oller
Restaurant Sant Marti
Arnal Real Estate
C. Art
QSS
Carregant...
x
X