Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Dispositiu per a la revetlla de Sant Joan

21 de juny de 2022

Bombers de Barcelona i Guàrdia Urbana desplegaran els seus efectius per garantir la seguretat, el civisme i la convivència durant la celebració de la revetlla.

Es desplegaran 366 operaris de neteja i es col·locaran més de 2.600 paperers extres a la zona de la platja.

Es posarà en funcionament un Punt Lila a les platges per oferir servei de prevenció i atenció les violències masclistes i LGTBIfòbiques.

La Guàrdia Urbana ha dissenyat itineraris segurs des de la zona del litoral fins a les parades de transport públic més properes.

Els Bombers de Barcelona demanen la col·laboració ciutadana per prevenir incendis durant la revetlla i precaució en l’ús de pirotècnia.

L’Ajuntament de Barcelona activarà un dispositiu específic per a la celebració de la revetlla de Sant Joan que suposa la coordinació de tots els serveis implicats en aquesta festivitat per donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir durant la nit i que se centrarà, sobretot, en aquells espais que tenen un ús més intensiu i massiu com són les platges de la ciutat que romandran obertes durant la nit.

Enguany, la revetlla es podrà celebrar sense les restriccions sanitàries viscudes en els darrers dos anys. Aprofitant la feina duta a terme al 2019 quan es va realitzar una anàlisi de la festa de Sant Joan per identificar oportunitats de millora de la gestió, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un grup de treball per a la millora de la revetlla de Sant Joan amb l’objectiu de debatre i acordar les accions a emprendre per reduir l’impacte social i ambiental que genera, garantint una mirada transversal en la prevenció i la gestió, amb la inclusió de tots els departaments implicats en el dispositiu.

Les accions acordades inclouen millores en seguretat i prevenció, millores en relació a la prevenció de conductes masclistes, prevenció de les conductes incíviques i la venda ambulant, millores en el dispositiu de neteja i millores en el servei d’informació ambiental i la comunicació.

De les accions que s’han desplegat i que es desenvoluparan durant la nit es destaquen les principals novetats:

 • Guàrdia Urbana i Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

La Guàrdia Urbana desplegarà un dispositiu a tota la ciutat mantenint especial atenció als espais on es puguin produir aglomeracions de persones per tal que es respecti les mesures que es marquen per fer front a l’emergència sanitària.

La Guàrdia Urbana mantindrà especial atenció en els indrets on es trobin llocs amb llenya, fustes o materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització i a la zona forestal del Parc de Collserola (Sarrià – Sant Gervasi, Horta –Guinardó i Nou Barris).

S’establiran controls preventius d’alcoholèmia i drogues a tota la ciutat per prevenir possibles riscos en la conducció. Els agents podran realitzar també restriccions de mobilitat en determinades zones per evitar aglomeracions.

Es treballarà per evitar i corregir comportaments que generin molèsties al veïnat i aquelles conductes que comportin una alteració de la convivència o la degradació de l’espai públic.

Durant la nit del 23 al 24 de juny, el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament també posarà en marxa el seu dispositiu per tal de donar resposta a les necessitats ciutadanes. Els efectius de Bombers de Barcelona treballaran desplegats per tota la ciutat per tal d’atendre les possibles demandes que es puguin produir i augmentaran les seves dotacions d’extinció d’incendis.

Durant la nit, el SPCPEIS, prestarà atenció a la zona forestal, perllongant el dispositiu de vigilància en aquest àmbit de la ciutat fins ben entrada la nit. En aquest sentit, el cos de Bombers recorda el perill i la necessitat de col·laboració ciutadana per evitar el llançament de pirotècnia a prop de les zones forestals de la ciutat i la prohibició de realitzar qualsevol activitat amb foc a menys de 500 metres de les zones boscoses de Collserola o Montjuïc. El SPCPEIS demana recorda que estem un moment crític de i qualsevol descuit podria provocar un incendi.

Els dies previs a la revetlla de Sant Joan, des de Protecció Civil de Barcelona, servei integrat al Cos de Bombers de l’Ajuntament, es treballa la prevenció per tal d’arribar a la celebració de la revetlla amb les millors condicions de seguretat.

Amb aquest objectiu, Bombers de Barcelona realitza tasques d’inspecció, control i autorització dels locals de venda de petards i de les casetes de pirotècnica i dels seus emplaçaments per assegurar que compleixin les mesures de seguretat corresponents. Aquest any s’han autoritzat 133 punts de venda.

Una altra de les tasques que realitza el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) abans de la revetlla de Sant Joan és la d’establir les condicions mínimes per a realitzar fogueres al carrer.

L’any passat es va actualitzar la normativa de fogueres de la ciutat. La normativa defineix tres tipus de fogueres diferents en funció de les seves característiques:

 • Foguera major: sense límit de càrrega de foc.
 • Foguera petita: amb una càrrega de foc no superior als 250 kg de fusta.
 • Foguera de peveter: amb una càrrega de foc no superior als 25 kg de fusta.

La foguera major és la única de les tres tipologia que necessita informe per part dels Bombers de Barcelona. En aquest sentit s’han validat les condicions per a l’encesa de cinc fogueres majors a la ciutat (tres i a l’Eixample, una  Sant Andreu i una a Sant Martí).

 • Dispositiu a les platges de la ciutat

Les platges de la ciutat romandran obertes durant tota la nit. Per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona ha preparat un conjunt de mesures per tal de garantir l’ús d’aquest espai respectant les mesures sanitàries i garantint la seva neteja després de la celebració per tal que els banyistes puguin accedir-hi sense problemes el dia 24 a primera hora del matí.

La Guàrdia Urbana canalitzarà els fluxos d’entrada a la platja de la Barceloneta facilitant entrada pels extrems de la platja i augmentarà la seva presència al barri  per tal d’assegurar el descans dels veïns.

A la zona litoral s’impedirà l’estacionament indegut de caravanes, autocaravanes, furgons i d’altres vehicles que es puguin utilitzar per possibles acampades, o bé com a magatzems de begudes per abastir als venedors ambulants, o bé com a elements de pernocta.

També es tindrà especial atenció a controlar la possible presència de camions o d’altres vehicles que puguin transportar equipaments destinats a l’organització de festes no autoritzades.

La Guàrdia Urbana i Parcs i Jardins inspeccionaran les guinguetes de la zona litoral i es permetrà que ofereixin el seu servei de restauració fins les 03:30 hores. També es treballarà per evitar la celebració de festes no autoritzades i la instal·lació d’equips de música no autoritzats als establiments, sobretot a la  zona de platges.

No es permetrà la venda ambulant no autoritzada, especialment la venda de begudes. En aquest sentit la Guàrdia Urbana vigilarà els possibles locals d’emmagatzematge de begudes destinades a la venda ambulant. També es controlarà el consum d’alcohol de forma col·lectiva a la via pública.

A partir de les 06:00 hores es procedirà, juntament amb el Cos dels Mossos d’Esquadra, i de forma coordinada amb els serveis de neteja municipals, al desallotjament i normalització de les platges de la ciutat.

Usos de drons durant la celebració de la revetlla

Durant la nit de la revetlla el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) i la Guàrdia Urbana de Barcelona podran activar el servei de drons adquirit recentment que facilitaran les tasques realitzades pel dos cossos, tant en la part operativa com en la part formativa, augmentant la seguretat dels intervinents i millorant el servei prestat a la ciutadania. La finalitat de l’ús de les càmeres que disposa l’aeronau és la prevenció i intervenció de riscos en el marc de les emergències i la protecció civil obtenint imatges aèries de l’estat de la situació que ha activat el servei. El seu àmbit d’actuació seran la protecció civil i l’emergència.

L’any 2021 es va realitzar una prova pilot d’aquest servei els dies 21, 22 i 23 de juny per validar la seva idoneïtat. Les proves es van realitzar en l’àmbit forestal en relació a possibles incendis i en l’àmbit de platges per gestionar grans aforaments en relació al control de la pandèmia. El resultat de les proves es va valorar molt satisfactòriament per part del SPCPEIS i la Guàrdia Urbana.

Aquesta tecnologia possibilita disposar d’imatges zenitals que es poden utilitzar tant en situacions d’emergències, com són els incendis forestals, com per a la realització de tasques de prevenció ja que aporten un plus de seguretat als intervinents i faciliten molt la presa de decisions.

Hi ha dos classes de servei:

 • Serveis planificats: serveis que s’han programat amb antelació (simulacres, proves de vol…).
 • Servei no planificats: serveis d’emergència a les diferents fases recollides en els plans.

Tenint en compte el tipus de servei es poden realitzar diferents tipus de vols amb aeronaus no tripulades (es desplaçaran sempre un mínim de dues aeronaus): vols programats, vols urgents i vols d’emergència:

 • Vol programat: aquell vol que es regeix per la normativa EASA i que es programa amb un mínim de 25 dies hàbils on es vol operar dins d’un simulacre o activitat formativa.
 • Vol urgent: aquell vol que es programa amb un mínim de 24 hores i on es té constància d’un fet que pot esdevenir com a emergència.
 • Es defineix com a vol d’emergència els vols que s’han de realitzar immediatament dins d’una emergència que està en curs, com poden ser els incendis forestals.

El visionat d’aquestes imatges es farà sempre en temps real i en cap cas aquestes quedaran enregistrades.

El temps màxim de desplegament del dron (en vol), des de l’arribada al servei serà de 15 minuts i el temps mínim de treball per servei serà de 3 hores.  L’aparell disposarà de visió nocturna, visió tèrmica i altaveu.

Els pilots volaran sota el comandament del cap de la intervenció. En cap cas podran fer vols sense la supervisió d’una persona del cos del SPCPEIS o Guàrdia Urbana

Un Sant Joan amb perspectiva de gènere

Amb la perspectiva de treballar des de la prevenció de les violències sexuals / masclistes a l’espai públic, s’ha tingut en compte la protecció dels possibles recorreguts que fan els i les ciutadanes per tornar a casa des de les zones d’oci fins les parades de transport públic més properes, en aquests desplaçaments es podrien cometre conductes d’assetjament o agressions sexuals.

Per tal d’oferir a la ciutadania un servei de qualitat i de protecció davant d’aquestes violències, i sense de deixar d’assegurar altres zones de la ciutat, la Guàrdia Urbana ha dissenyat uns recorreguts des de la zona del litoral fins a les parades de transport públic més properes als actes o gran concentracions de persones.

Les patrulles assignades a aquest servei faran un patrullatge dinàmic i amb molta atenció a qualsevol tipus d’aquestes situacions que hi puguin detectar. Efectuaran parades en zones fosques que per la seva localització, falta d’il·luminació, o perquè siguin espais poc transitats, puguin ser més atractius pels possibles agressors.

Aquesta revetlla es posarà en funcionament un Punt Lila a les platges de Barcelona que oferirà un servei de sensibilització, prevenció i atenció les violències masclistes i LGTBIfòbiques en aquest entorn.

Aquest Punt Lila entrarà en funcionament a les 22.00h la nit de la revetlla de Sant Joan i estarà operatiu fins les 3:00h de la matinada. Disposarà d’un punt fixe d’atenció i informació, situat a l’edifici de la Direcció de Platges (espigó del Bogatell), amb espai per acollir persones en cas necessari, a més es comptarà amb  5 parelles itinerants que operaran al llarg de les diferents platges, amb l’objectiu d’intervenir des de la prevenció i l’atenció amb la població que es desplaça a la zona.

Aquest dispositiu es posa en marxa per la gran afluència ciutadana que suposa una elevat nombre de persones usuàries de les platges de Barcelona, i per la creixent diversificació d’usos existents en aquest entorn la nit de la revetlla de Sant Joan, especialment, però també durant tota la temporada.

Des de la Direcció de Platges s’ha realitzat una inspecció amb el Departament d’Enllumenat per tal de reforçar l’enllumenat públic a l’entorn de platges, amb l’objectiu de garantir la major cobertura possible durant la revetlla i s’ha realitzat una revisió específica del funcionament del conjunt de les instal·lacions per tal d’evitar incidències.

Per altra banda, s’ha realitzat una altra inspecció amb la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, per analitzar la dotació extraordinària de lavabos que s’instal•len durant la revetlla, amb l’objectiu d’introduir criteris feministes en el dispositiu.

 • Dispositiu de neteja

La revetlla de Sant Joan comptarà amb un dispositiu de neteja extraordinari format per 91 equips i 366 treballadors i treballadores. Enguany es recupera el dispositiu dels anys anteriors a la pandèmia.

Les tasques de neteja extraordinàries començaran el matí del dia 23 amb les tasques de preparació de la platja, el passeig i els accessos. Les feines principals a realitzar son la distribució de les papereres i contenidors de reforç. El dispositiu continuarà amb 5 equips i 10 persones durant la nit de la revetlla per donar cobertura als equips de la Guàrdia Urbana i per actuacions puntuals de neteja durant la nit.

Els treballadors i les treballadores de neteja i recollida de residus començaran l’actuació un cop la Guàrdia Urbana hagi desallotjat les platges. Durant el matí del dia 24 hi treballaran 337 persones i 80 equips.

Les tasques de neteja no només es realitzaran a les platges sinó també als voltants, a espais com el Parc del Poblenou, Vila Olímpica, Front Marítim, accessos a la platja i en els itineraris al metro. Durant la tarda del dia 24 i la nit del 24 al 25 continuaran les tasques de neteja amb un total de 6 equips i 19 persones.

Com en els darrers anys, es prioritzarà la recollida selectiva de tot el que es reculli, especialment en la separació d’envasos. En aquest sentit, perquè durant la nit es puguin dipositar els residus produïts durant la revetlla, s’instal·laran un total 2.685 papereres de cartró com a reforç a la sorra i al passeig, que se sumen a les 238 papereres ja existents a les platges. També s’instal·laran 124 contenidors addicionals (71 d’envasos, 18 de vidre i 35 de resta) a més de 19 banyeres per a residus, 11 per a envasos i 8 per a resta.

 • Prevenció de conductes incíviques, generació de residus i de la venda ambulant

El servei de gestió de conflictes de l’Ajuntament desplegarà un dispositiu de 8 persones per les platges de Ciutat Vella, per treballar la detecció i prevenció de les conductes incíviques relacionades amb els consums d’alcohol i altres substàncies. Per altra banda també durà a terme un treball d’intervenció social amb la venda ambulant.

 • Servei d’informació fins a les 3.00 hores

L’equip d’informació de platges estarà desplegat fins a les 3.00h donant suport a les tasques de prevenció i actuació dels serveis de prevenció i seguretat, a més de donar informació sobre els serveis desplegats durant la nit, a aquelles persones que ho sol·licitin.

Les guinguetes, de la mateixa manera que tots els establiments de pública concurrència amb la llicència de bar amb restauració menor de la ciutat, durant la Nit de Sant Joan tindran un horari especial màxim d’obertura al públic que s’allarga fins a les 03.30 hores del dia 24 de juny. Es disposarà de 30 minuts per recollir el local i el vetllador i tancar-los. A les 04.00 aquests establiments hauran d’estar tancats. De la mateixa manera que a tots els locals amb la llicència de bar amb restauració menor, estaran permeses només les activitats que s’ajustin al que preveu l’objecte de l’autorització d’ocupació.

Campanya de sensibilització

L’Ajuntament de Barcelona, emmarcada en la campanya RESPECT mostra una revetlla de Sant Joan lúdica, divertida i respectuosa amb l’entorn per evitar conductes incíviques i fomentar la convivència a l’espai públic, sempre amb la complicitat de la ciutadania, per:

 • Reduir l’impacte ambiental que suposa l’abandonament de deixalles a la sorra i/o a l’aigua.
 • Reduir l’impacte social que suposa el soroll i les molèsties pels veïns i veïnes dels espais propers.
 • Generar entorns segurs per a la ciutadania, sobretot per als més vulnerables.

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de tota la ciutadania que celebri la revetlla a la platja centenars de papereres degudament senyalitzades segons el residu a tractar, per evitar l’abandonament de residus a la sorra.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Vaya Tela
Pollería Suiza
365.cafè
La Wash Provençals
Finques Ademonte
Merceria Puntades
Farmàcia Hidalgo
Carregant...
x
X