Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Nova ordenança de terrasses per Barcelona

10 d'octubre de 2012

Una de les novetats que introdueix l'ordenança és l'obligatorietat de permetre als locals amb terrassa l'ús dels lavabos al públic en general. El text estableix, amb caràcter general, l'horari màxim d'obertura, fins a la mitjanit de diumenge a dijous, i fins a la una de la matinada els divendres i festius, tot i que es podrà allargar el límit horari en dates específiques i també en espais singulars.

La Comissió de Govern ha donat el vistiplau a la proposta d'Ordenança de terrases per a la ciutat. El nou text regularà aspectes com ara la distància a la qual es poden situar, el tipus d'elements i mobiliari que poden tenir i l'horari màxim d'obertura, que amb caràcter general serà fins a la mitjanit de diumenge a dijous, i fins a la una de la matinada els divendres i festius.

Tot i així, es preveu la possibilitat, mitjançant Decret d'Alcaldia, de modificar aquests límits d'horari en dates concretes d'interès per a la ciutat, com ara festes majors, i també en els casos d'espais singulars.

Una de les novetats que proposa l'ordenança és l'obligació dels establiments amb terrassa de permetre l'ús dels lavabos al públic en general durant tot l'horari d'obertura del local.

Però l'efecte més important d'aquest text és l'harmonització de les diverses regulacions que existeixen actualment i l'agilització dels tràmits per tenir una terrassa.

El Govern municipal preveu que l'ordenança pugui estar aprovada el primer semestre del 2013. Es preveuen diferents períodes de moratòria per a l'adequació de les terrasses existents, tot i que en cap cas s'allargarien més enllà de l'1 de gener de 2016.

"Volem preservar la qualitat de l'espai públic i oferir una imatge de ciutat ordenada", ha explicat la tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, que ha demanat als diversos grups municipals "un pacte de ciutat" per tirar endavant l'ordenança.

Elements de les terrasses

El projecte preveu delimitar l'espai de les terrasses i no permet les instal·lacions amb tancaments estables. A més, delimita les distàncies mínimes als elements urbans i als edificis, i garanteix un espai lliure de pas per als vianants no inferior al 50% de l'ample de la vorera.

Es manté el mòdul de terrassa bàsic i introdueix el mòdul reduït, per a una taula i dues cadires, fet que permetrà disposar de terrasses a locals situats en llocs on ara no s'hi poden col·locar per manca d'espai mínim a la vorera.

A més, es regula i es normalitza el tipus d'elements de mobiliari, com ara estufes, paravent i la il·luminació permesa. Tot el mobiliari serà del mateix tipus i material, tot i que en els espais singulars es podrà introduir la diversitat de materials i colors, donant unitat a les terrasses d'una zona determinada.

El nombre d'estufes i la col·locació de pissarres també estarà regulada en aquesta normativa.

Així mateix, el text preveu l'obligatorietat de retirar diàriament de l'espai públic els elements bàsics, taules, cadires, para-sols, paravents, faristols, mampares, estufes i mobiliari auxiliar.

Llicències i assegurança

Podran sol·licitar llicència per a terrassa els establiments de restauració o semblants. Les llicències poden ser anuals, per temporada o per a esdeveniments extraordinaris, com ara festes populars, revetlles i actes similars. La llicència per a l'estiu comprèn des de l'1 de maig fins al 31 d'octubre.

Els establiments han d'ampliar la pòlissa d'assegurances que ha de cobrir els riscos associats al funcionament de la terrassa i a la reparació de possibles danys a l'espai públic.

Comissió Tècnica de Terrasses

L'ordenança preveu la creació d'una comissió tècnica de terrasses, que interpretarà la norma, concretarà les distàncies mínimes necessàries i informarà sobre propostes d'ordenació singular.

Aquesta comissió es reunirà de forma setmanal.

Pel que fa al control del compliment, en cas d'irregularitats, l'òrgan competent pot requerir les modificacions necessàries sobre la terrassa, acordar l'obertura d'un procediment sancionador o, en cas greu, ordenar el tancament o la suspensió de la llicència de terrassa.

Les sancions previstes oscil·len entre els 750 i els 3.000 euros.

Actualment, hi ha concedides un total de 4.228 llicències de bars, bar restaurant i similars, un 9% més que a principis d'octubre del 2011 i el doble que l'any 2010.

Font: Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Forns i Pastisseries Oller
La Capital Carnicería
Dolços Lluís
Condis
Alcampo
La Wash Pont del Treball
Granier
Carregant...
x
X