Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Consum insta la patronal bancària a garantir l'accés als serveis bancaris de manera presencial

30 d'agost de 2022

L’Agència Catalana del Consum, del Departament d’Empresa i Treball, ha instat a la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, l’Associació de Caixes i Bancs creades per elles (CECA) i l’Associació Espanyola de Banca, a adherir-se a un codi de bones pràctiques que garanteixi l’accés als serveis bancaris, amb freqüència diària i en l’horari d’oficina íntegre, sense cita prèvia i amb atenció personalitzada a totes les persones que acreditin la impossibilitat d’operar digitalment.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla d’Acció d’Empresa i Treball, que en matèria de consum preveu com a prioritari el reforç de la protecció dels drets de les persones consumidores més vulnerables, especialment pel que fa a l’accés als serveis considerats bàsics, com és el cas dels financers.

La proposta de text, elaborada per Consum per a un codi de bones pràctiques de les entitats financeres, exposa les dificultats que tenen les persones consumidores més vulnerables –especialment les persones de més edat– a l’hora d’usar aplicacions telemàtiques per fer operacions bancàries que abans feien presencialment. Per tant, destaca la necessitat que les entitats implementin accions en matèria de formació, tant al seu personal com a les persones usuàries, i alhora reforcin l’atenció personalitzada i presencial, en detriment del servei a distància i per mitjans electrònics, per tal de fomentar la inclusió financera de tota les persones usuàries.

El text també recull compromisos per tal de garantir la disponibilitat d’un nombre suficient de caixers automàtics arreu del territori, aprofitant establiments comercials no financers o bé amb la instal·lació de caixers mòbils, especialment a les zones rurals; posar a disposició de la gent gran i altres col·lectius vulnerables caixers automàtics específics adaptats a les seves necessitats, amb programes fàcils d'utilitzar; la supressió de comissions bancàries de les operacions per finestreta o l’acceptació per part de les entitats bancàries dels sistemes de resolució de litigis de consum –la mediació i l'arbitratge–, com a mitjans de resolució extrajudicial de controvèrsies que puguin sorgir en les relacions de consum.

L’impuls d’aquest codi de conducta també respon al mandat del Parlament de Catalunya –Resolució 102/XIV sobre l'orientació política general del Govern–, que insta el Govern a dur a terme les actuacions necessàries, dins el seu marc competencial, per a garantir l’accés de la ciutadania, en igualtat de condicions, a tots els serveis que tenen la consideració de bàsics i, especialment, a les operatives bancàries, al diner efectiu i a les gestions bancàries personalitzades fora de l’àmbit digital; a més d’exigir les reformes necessàries quan superin l’àmbit competencial de la Generalitat.

Campanya informativa sobre la contractació de productes de crèdit

Enguany, les campanyes d’inspecció i de control del mercat que duu a terme l’Agència Catalana del Consum posen l’accent, principalment, a garantir els drets de les persones consumidores en la contractació de serveis bàsics en sectors com ara el financer, per tal que les persones usuàries rebin un servei acurat i lliure de conductes abusives.

En aquest sentit, el passat mes de juny l’Agència va presentar els resultats d’una campanya d’inspecció destinada a controlar les condicions de comercialització de targetes revolving, un producte de crèdit complex que pot comportar problemes de sobreendeutament.

Les actuacions inspectores van permetre constatar infraccions importants en matèria de protecció de les persones consumidores, que van finalitzar amb sancions a 14 entitats financeres per pràctiques i clàusules contractuals abusives i, en alguns casos, per aplicar interessos superiors al 20%.

Per tal d’empoderar les persones consumidores pel que fa als seus drets i deures, durant aquest estiu Consum du a terme a les xarxes socials @consumcat una campanya informativa sobre la contractació de productes de crèdit, com ara les targetes revolving, que vol fomentar un consum informat, reflexiu i responsable i, al mateix temps, animar la ciutadania a denunciar aquells casos en què detectin abusos o males pràctiques.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Peluquería Murillo's
Fran Mobiliari - Interiorisme
Món Ibèric
Rasgos Barcelona
JT Perruqueria & Nail
General Optica
Granier
Carregant...
x
X